logo

Ankara Anaokul Fiyatları

Anaokulu; 0 ila 6 yaş arasındaki öğrencilerin kendi yaş grupları ile birlikte olduğu bakım, oyun ve öğrenim yeri olarak tanımlanabilir. Sanayileşmiş ülkeler ve büyük kentlerde anne ve babaların çalışmaları sebebi ile kaynaklanan ihtiyaçtan dolayı yaygındır. Günümüzdeki anaokullarının ilk örnekleri, 18. yüzyılın sonlarında Fransa, İngiltere, İsviç­re, Almanya ve İtalya’da açıldı. Jean- Jacques Rousseau’nun Emile adlı yapıtının etkisiyle Fransa’da 1779’da küçük çocuklar için özel okullar açılmaya başladı. 1833’te merkezî hükümet bu okulların çoğunu dev­ralarak Ecole Matemelle (anaokulu) adını verdi. Türkiye’de ilk anaokulu, 1915’te Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati ile Ana Mek­tepler Nizamnamesi’ne göre, ilk mektepler bünyesinde açıldı. Cumhuriyet döneminde çıkarılan Ana Okullar ve Ana Sınıflar Yönetmeliği, ilkokulların bünyesinde açılan anaokullarının yanı sıra kız meslek liselerin­de de döner sermayeli anaokullarının açıl­masına olanak sağladı. Ayrıca özel sektöre de anaokulu açma izni verildi. Türkiye’de özellikle 1980’den sonra İstan­bul ve Ankara gibi büyük kentlerde yaygın­laşan anaokulları kreş, anaokulu, çocuk yuvası, çocukevi gibi değişik adlar altında özel ya da kamu kuruluşlarınca işletilmek­tedir. 0-3 yaş grubundaki çocuklar için açılmış olanları “kreş”, 3-6 yaşlar arasındaki çocuklar için olanları da “yuva” adıyla bilinen bu okullardan, denetimleri açısın­dan illerdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olanlar anaokulu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olanlar da çocukevi olarak adlandırılır. Yasalara göre, çocukevleri anaokulları gibi eğitici etkinlik­lerde bulunmak zorunda değillerse de, uy­gulamada her ikisi de ilkokul öncesi eğitim vermektedir. Yasalara göre, anaokullarında çalışan yö­netici ve öğretmenlerin çocuk eğitimi konu­sunda yükseköğrenim yapmış olmaları ge­reklidir. Kurucular için böyle bir koşul aranmaz. Özel anaokullarından başka ilk­okullarda, kamu kuruluşlarında ve özel işyerlerinde de anaokulu açılabilir. Anaokulları yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak hizmet verebilirler. Yarı zamanlı olan anaokullarında sabah kahvaltısı,ve öğle yemeği verilirken, tam zamanlı anaokullarında sabah kahvaltısı, öğle yemeği, uyku saati ve akşamüstü yemeği verilmektedir. Ankara anaokulları fiyatları okulun bulunduğu semte, tam zamanlı veya yarı zamanlı olmasına,okulun sunduğu hizmetlere göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin; Mamak ‘ta bulunan anaokullarında yarı zamanlı ve tam zamanlı olmasına göre fiyatlar 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişirken,Çankaya ‘da bulunan anaokullarında yarı zamanlı ve tam zamanlı olmasına göre fiyatlar 5.000 TL ile 15.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Anaokullarında fiziki alanlar önemlidir. Bu sebeple yarı zamanlı anaokullarında yemekhane, bahçe ve oyun alanı bulunması gerekir. Tam zamanlı anaokullarında buna ek olarak uyku odası da bulunması gerekir. Ayrıca ister yarı zamanlı isterse tam zamanlı olsun tüm anaokullarında güvenlik ve rehberlik olmalıdır. Bazı anaokulları yaz okulu, İngilizce, jimnastik, yüzme, bale, tiyatro, dans, halk oyunları, drama, görsel sanatlar ve müzik kulübü gibi hizmetlerde sunarlar. Tercih edilen kuruma göre Ankara anaokulları fiyatları değişkenlik gösterir. Kamu kurumlarına ait olan anaokulları ücretsiz hizmet verirken özellerde ücretlendirmeler kurumun koşullarına göre değişmektedir.

Bu yazımızda size Ankara anaokulları fiyatları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki yazımız da Kızılaydaki anaokulları hakkında sizlere bilgi vereceğiz .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *