logo

ANKARA LİSELERİ TABAN PUANLARI 2018

EĞİTİMİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE KATKISI

Ankara liseleri taban puanları 2018 konusunda sizlere öncelikle eğitimin öneminden bahsedeyim. Eğitim bir ülkenin geleceği ve gelişmişliği için önemli kriterlerden birisi demektir. Eğitim alanında yapılan yatırımlar ve iyileştirmeler o ülkenin geleceği, gelişmişliği için yapılmış demektir. Bunun farkında olan ülkeler şuan en gelişmiş, kendine yetebilen, dışarıya hiçbir alanda bağımlılığı bulunmayan, eğitim sistemi oturmuş ve belirli bir düzende ilerleyen ülkelerdir. Ülkenin gençleri geleceği etkileyeceği için bu gençlere verilecek olan eğitim oldukça kıymetlidir. Bir bireyi ne kadar donanımlı yetiştirir isek o birey bulunduğu ülkeye o orana katkı sağlayacaktır. Zeki, açık beyinlerden oluşacaktır. Öğrencilerimizi özgür yapıda, özgün düşünleri bulunan, bağımsız, hür, çalışkan, ahlaklı, dürüst bireyler olarak yetiştirirsek gelecek olan nesillerimizde aynı özelliklere sahip olacaktır. Bu nedenle eğitim ilerleyen nesilleri de etkilediğinden yüksek önem sarf etmektedir. Türkiye eğitim önem veren ve bu alanda yatırımlar yapan bir ülkedir. Ancak sadece okul sayısını artırmak, öğretmen sayısını artırmak bu alanda yatırım yapıldığı anlamına gelmemelidir. Donanımlı, başarılı, kendi alanında uzman, öğretmeyi seven, sürekli kendisini geliştiren öğretmenlerin oluşturduğu kadroların öğrencilere eğitim vermesi gerekmektedir. Bu tür öğretmenler ancak öğrencinin geleceğini olumlu yönden etkiler. Aksi durumda bulunan öğretmenlerin ne kendilerine ne de öğrencilere bir katsı olacaktır. Ankara’da okullara alınan öğretmenler ve seçilen öğrenciler konusunda belirli bir başarı oranı bulunmaktadır. Diğer illere nazaran burada bulunan fen ve Anadolu liselerinin eğitimcileri ve öğrencileri belirli başarıları olan ve etkili eğitim imkanı sunacak özelliklere sahip öğretmeni bulunan okullardır: diğer illerdeki Anadolu ve fen liseleri de aynı özelliktedir. Ancak başkentte seçim yapmak için biraz daha fazla puanlar alınmalı yanı biraz daha fazla başarı elde edilmelidir. Bu neden bu kurumların tercih edilme olasılığı daha yüksektir.

ANKARADAKİ LİSELERİN TERCİH SIRALAMALARI

Ankara liseleri taban puanları 2018 bilgilerin bakacak olursak eğer, öncelikle liseler arasında bir sıralama yapmalıyız. Yani Anadolu, fen, meslek, imam hatip olarak liseleri ayırt etmeliyiz. En yüksek puanlara sahip olan okullar genellikle fen liseleridir. Neredeyse tam puan ile taban puan hemen hemen aynı durumdadır. Fen liseleri taban puanı 340 ile 360 arasında değişmektedir. Bazı okulların tercihi az olması nedeni ile ya da yeni açılan bir kurum olması nedeni ile puanı biraz daha düşük olabilir. Anadolu liselerinin taban puanları fen liselerine göre daha düşüktür. Ancak bazı Anadolu liselerinin taban puanları fen liselerini dahi geride bırakmaktadır. Genel olarak taban puanı 320 civarındadır. Bu puan altında alan liseler farklı yıllarda karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi her yıl taban ve tavan puanlarda değişiklik yaşanabilir.

Bugünkü yazımda sizlere Ankara liseleri taban puanları 2018 hakkında faydalı bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki yazımda sizlere Ankara liseleri taban puanları 2019 hakkında faydalı bilgiler vermeye çalışacağım.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *