logo

Ankara Özel Okul

Türkiye’de kitap okuma oranı istenilen seviyede değil okuma seviyesinin düşüklüğü de ülkenin gelişmişlik seviyesini direkt olarak etkiliyor ÖSYM’nin yaptığı Sınavlar da da birçok öğrencinin bazı alanlarda sıfır çekmesinin sebebi okuma alışkanlığının oturmamış olmasından kaynaklanıyor öğrencilerimize toplumumuza kitap okuma alışkanlığı için neler yapılabilir Bu konu üzerinde önemle durmak gerekiyor ülkemiz bu Problemi çözemezse içinde bulunduğu birçok problemden kurtulamayacak kitap okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak istiyorsak küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı yönlendirmeliyiz kitaplarımızı da her okurun seviyesine uygun hale getirmeliyiz yüksek içeriği kaliteli dili Üstün niteliklerle donanımlı eserler ortaya konulmalıdır üniversitelerde çocuk edebiyatı branş haline getirilmeli çocuklara hitap edecek Metin yazarları yetiştirilmelidir halk edebiyatı alanında uzman kişiler ülkenin Gelenek ve göreneklerine uygun çocuk masallarını hikayelerini derlemeli ve basıma hazır hale getirilmelidir okumayı artırmak için ilkokulda sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılırken ortaokul ve lisede biraz daha yaptırıma dayalı okuma çalışması yapılmalıdır öğrenciler ortaokul lise ve üniversiteden mezun olabilmek için belli sayıda kitabı bitirmek zorunda olmalıdır MEB’in belirlediği 100 Temel Eser gibi bir çalışma güncellenmeli ve mezuniyette Bu kitapları bitirmek zorunlu olmalıdır ortaokul ve liselerde okuma ve anlama dersi olmalı bu ders sadece belirlenen eserleri okuma ve Anlamaya dayalı olmalıdır sınavları da belirlenen kitaplar üzerinden olmalıdır Bu şekilde yapılan bir okuma devrimi ile ülkemiz okumada istenilen seviyeye çıkacaktır UNESCO nun yaptırdığı araştırmaya göre ülkemiz kitap okuma oranında 86. sırada Türkiye İstatistik Kurumu’nun yani TUİK geçen yıl yayınladığı verilere göre Türkiye’de kitap okumaya kişi başına ayrılan süre günde sadece 60 saniye Yani bir dakika buna karşılık televizyon izlemeye 6 saat internete 3 saat harcanıyor Türkiye’de yine kitaba kişi başına harcanan para dünyada ortalama 1.3 dolarken Türkiye’de çeyrek dolar seviyelerinde Yapılan bu araştırmalarda gösteriyor ki kitap okuma seviyesinin düşüklüğü her alanda kendini gösteriyor ülkemizde basılan kitapların büyük çoğunluğu sınavlara yönelik ders kitapları bu kitaplar kitap endüstrisini hareketlendirir ancak kitap okumaya fazla bir katkısı olmuyor ÖSYM’nin yaptığı sınavlar son dönemde daha çok okumaya ve Anlamaya dayalı duruma geldi Bütün devlet okulları ve özel okullar Bu doğrultuda eğitime geçiyor Ankara Özel okul sahipleri de okumayı geliştirici eğitim modeline geçmeli Ankara Özel Okulları son dönemde okumayı ön plana çıkarmaya başladı Ankara Özel okul açısından zengin bir şehir okuma seviyesini yükseltme noktasında ülkemize örnek olabilirler Ankara Özel okul sahipleri Bu doğrultuda teşvik edilmeli MEB okuma seviyesini yükseltebilir se ülkemiz Bilim Sanayi ve Teknoloji de Çağ atlayacak tır ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine sıcaktır hedefimiz okuyan toplum Gelişen Türkiye olacak düzenli kitap okuyanların oranı neredeyse binde bir seviyelerinde bu oran en fazla kitap okuyan ülkelerin başında gelen İngiltere ve Fransa da yüzde yirmi bir Japonya’da yüzde 14 ABD’de yüzde 12 civarında yani Türkiye’nin kitap okuma oranı Kara kıta Afrika ülkeleri ile aynı seviyelerde yapılan araştırmalarda

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *