logo

Ankaradaki Anaokulları

Anaokulu, otuz altı ve yetmiş iki ay arasındaki çocukları hayata, okul düzenine ve ilkokula hazırlamak amacıyla yarım gün ya da tam gün eğitim veren resmi ya da özel eğitim kurumlarına verilen genel adtır. Bakım, oyun ve eğitim hizmeti sağlamaktadırlar. Ankaradaki anaokulları konusunda uzman öğretmenler eşliğinde profesyonel bir bakım, geliştirici oyunlar yardımıyla da eğitici bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.  

Anaokulları, anasınıfları, kreşler ve gündüz bakım evleri birbirine benzerlik gösterseler de birbirlerinden tamamen farklı yerlerdir. Bağlı oldukları resmi organlar, yasal düzenlemeler ve uyguladıkları programlar açısından tamamen birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Anaokulları özellikle kreş ve gündüz bakım evlerinden farklı olarak 3 – 6 yaş arası çocuklara yöneliktir. Yaş grubu diğer kurumlara göre daha yüksek olduğundan, anaokullarında eğitim biraz daha ağırlıklı bir hal almaktadır. Veliler tarafından sıklıkla birbirine karıştırılan bu kurumlarla ilgili açıklayıcı bilgi vermek Ankaradaki anaokulları için seçimlerinizi etkileyebilecek önemli bir etkendir. En çok karıştırılan anaokulu ve anasınıfı konusuna değinecek olursak ta, anasınıfı anaokullarının sadece altı yaş grubuna eğitim veren ve ilkokul bünyesinde değerlendirilen bir sınıftır.

Bir Anaokulu Çocuğu Nasıl Etkiler?

Dikmende ki anaokulları gibi tam anlamıyla görevini ve amacını yerine getiren başarılı bir anaokulu çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimini sağlamayı hedeflemektedir. Çünkü anaokulunda bulunulan bu yaş dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönem, çocuğun sağlıklı gelişimi, alışkanlıklarının oturması, hal ve tavır, sorumluluk, tepki gibi kişiliğin oturmasını sağlayıcı unsurlar ve eğitim temeli açısından çok iyi değerlendirilmelidir.

Bir anaokulu çocuğa sosyalleşme, öz güven, paylaşma, başkalarına saygı duyma, motor ve bilişsel becerilerin gelişmesi, dil gelişimi, spor alışkanlığı kazanma, öğrenme alışkanlığı kazanma, konsantrasyon becerisi kazanma, düzenli yaşama uyum sağlama gibi ileriki hayatı için son derece önemli temel bilgi ve alışkanlıkları kazandırmaktadır. Ankaradaki anaokulları çocukların yaşıtları ile bir arada bulunarak dış dünyayla iletişim kurabilmesini ve kendilerinin birer birey olduğunun farkına varmasını sağlamaktadır. Kendi işlerini kendileri görmeyi öğrenen çocukların sorumluluk bilinçleri artırılarak öz bakım gerektiren davranışlar öğretilir ve bu sayede öz güvenleri geliştirilir. Diğer çocuklar ve öğretmenleriyle bir arada bulunan çocuklar, hayatta sadece kendilerinin olmadığını, başkalarının fikir ve isteklerine saygı duymayı, onlara karşı anlayışlı olmayı öğrenir. Yapılan aktiviteler ile çocukların motor ve matematiksel becerileri geliştirilerek, dil gelişimi ile kendini net şekilde ifade edebilmesi öğretilir. 

Ankaradaki anaokulları oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Çocuğun enerjisini artırmaya ve kas gelişimini desteklemeye yönelik olarak yapılan spor aktiviteleri, spor alışkanlığı kazandırırken, oyunlar ve etkinliklerle gerçekleştirilen öğrenme süreci de öğrenme alışkanlığı kazandırır. Etkinlikler sayesinde konsantrasyon becerisi kazanan çocuk, yemek, uyku, giriş çıkış saatleri gibi detaylar nedeniyle de düzenli bir hayata uyum sağlar. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *