logo

Ankaradaki Kolejler

Ankara ülkemizin başkentidir. Bu sebeple ülkemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Başkent olması Ankara’nın her alanda büyük gelişmeler göstermesine sebep olmuştur. Ankara, burada yaşayan insanların her türlü ihtiyacını giderebilmektedir. Buradaki insanlar başka şehirlere gitmeye ihtiyaç duymadan Ankara’da tüm isteklerini gerçekleştirebilmektedir. Ankara tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim…vb. aklınıza gelen tüm alanların en çok geliştiği ilimizdir.

Eğitim Ankara’nın vazgeçilmez alanlarındandır. Bu sektör denince insanların aklına ilk olarak Ankara gelmektedir. Kolejleşme oranına bakıldığında da bu gelişim daha iyi anlaşılabilmektedir. Ankara’daki kolejler, bugün ülkenin bu alanda önde gelen kuruluşlarındandır. Kolejler artık eğitim sektörünün vazgeçilemez bir parçası olmuştur. Eğitimin kaliteli bir tabanda gerçekleşmesini isteyen insanlar kolejleri tercih etmektedirler. Devlet okulları Ankara’da fazla sayıda vardır. Ancak sayı her kademede ne kadar fazla olursa olsun Ankara nüfusunun ihtiyaçlarına tam manasıyla cevap verememektedir.

Devlet okullarının sayısını arttırabilmek için çalışmalar yapılsa da, yeni devlet okulları yapılıp açılsa da hala yeterli olamamaktadır. Çünkü Ankara nüfus artış hızı yüksek olan şehirlerimizdendir. Okullaşma oranı nüfus artış hızını yakalayamamaktadır. Bu sebeple Ankara’da eğitim alanında alternatifler düşünülmeye başlanmıştır. İnsanların bu anlamda en uygun bulduğu alan özel okullaşmadır. Yurtdışındaki eğitim sektörü incelendiğinde devlet okullarına en büyük alternatifin özel okullar olduğu görülmüştür. Ankara’daki kolejler yurtdışındaki kolejler örnek alınarak oluşturulmuş kaliteli kurumlarla doludur.
Ankara kolej anlamında yatırımların her geçen gün arttığı illerimizin başında gelmektedir.

Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi il nüfusu devamlı olarak artmaktadır. İnsanlar eğitime artık çok daha fazla önem vermektedir. Eğitim artık her anlamda daha bilinçli insanlar tarafından yapılmaktadır. Sonuçları çok iyi değerlendirilmektedir. Artık eğitimde amaç faydadır. Bu faydadan kasıt verilen eğitimin öğrenciye ne kadar fayda sağladığıdır. Ankara’daki kolejler verdikleri eğitimin faydalarını çok iyi değerlendiren kurumlarla doludur. Konunun sınıflarda anlatılması bir konunun işlenmesi demek değildir. Sınıflarda anlatılan bu konunun öğrenci tarafından ne derece alındığı, öğrenildiği en önemli meseledir.

Devlet kurumlarındaki bazı öğretmen ve yöneticiler ne yazık ki bununla hiç ilgilenmemektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğitim böyle bir alan değildir. Sonuçları her daim değerlendirilmesi gereken bir alandır. Veliler, çocuklarının aldıkları bilgiyi öğrenip öğrenmediğinin kontrol edilmediği, bununla ilgili tedbirlerin alınmadığı bir ortamda eğitim görmelerini artık istememektedir. Çünkü yukarıda da söylediğimiz gibi artık veliler de süreci değerlendirebilmektedir. İşte bu sebeple bu veliler öğrencilerini özel kurumlara kaydettirerek daha bilinçli bir eğitim almalarını sağlamaktadır. Ankara’daki kolejler bu anlamda veli isteklerini sonuna kadar yerine getirebilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *