logo

Ankaradaki Kolejler’de öğrencilerin kişisel gelişim eğitimleri

Ankara’daki Kolejler‘de öğrencilerin kişisel gelişim eğitimleri

Öğrencilere zekanın, doğuştan gelen sabit bir özellik olduğunu değil zaman içerisinde gerekli çaba sarfettikten sonra gelişebileceğini, eğitimin gelişimsel basamaklarından önemli bir aşama kaydetmektedir. Yapılan araştırmalara göre çalışmayla beslenerek büyüyen zihnin çocukların gerçek potansiyellerini anlamalarına yardımcı olduğu belirlenmiştir.

Yeni araştırmada bu öğrenme stratejisinin geniş bir ölçekte okullarda uygulandığında oldukça etkili olabileceğine dair ilk kanıtları sunan, çok daha geniş alan çalışmalarını içermektedir. Konu hakkındaki 30 dakikalık bir bilgilendirme, sadece bir defaya mahsus olmak üzere gösterildiğinde bile öğrencilerin bu konuda motive olduğunu görüyoruz. Özellikle de notları düşük olan öğrencilerde bunun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu pozitif etkiler yıllar boyu sürmektedir. Öğrenme zorluğu yaşayan öğrenciler için yapılması gerekenleri sıralayalım.

* Öncelikle çoçuğunuzun farklı öğrendiğini anlamanız gerekmektedir. Çocuğun hangi alanda öğrenme zorluklarının olduğunu anlayarak bunların onu okulda ve okul dışında etkileyeceğiniz öğrenmeniz gerekir.
* Çocuklarınızın öğrenme güçlüğünün anlamasında ve kabul etmesinde ona yardımcı olmanız gerekir. Çocuğun öğrenme güçlüğünü anlayarak bunun üstesinden nasıl geleceği konusunda yardımcı olmanız gerekir. Çocuğun kendisi öğrenme zorluğunu anlamayabilir ve okul içerisinde veya dışında çeşitli sıkıntılar yaşayabilir.
* Çocuklarınızın yeteneklerini ve becerileri keşfetmeye çalışın. Çocukların yeteneklerini ve becerilerini geliştirecek faaliyetlere katılmalarında öncülük edin. Kabiliyet ve yeteneklerini övmeye özen gösterin. Çocuklar anne, babaları ve öğretmenleri onlara güvendikçe özgüvenleri artmaktadır.
* En büyük etkenler ise öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için yardım alınması gerçeğidir. Annelerin ve babalar öğrenme zorluğu çeken çocuklarıyla sabırla çalışmaları biraz zor bir durumdur. Çoçukla özel olarak ilgilenecek birini bularak hem onlar için hem de kendiniz için fırsat yaratmış olursunuz.
* Çocuğunuzu ilgi alanları geliştirmeleri için teşvik etmeye çalışın. Çocuk kendisine hobi olarak edineceği özel ilgi alanları ile odaklanma konusunda ve zihnini aktif bir hale getirmesini sağlayacaksınız.
* Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarınıza ödevlerini yapma ve ders çalışma yöntemleri gösterin. Bir ödevi nasıl yapacağının kısa yollarının konusuna değinin. Böylelikle öğrenci ödevin büyüklüğünden korkmaz ve kısa yollardan çözmeye bakar.
Bu sıraladığımız etkenleri uygulayan Ankara’daki Kolejler hem çocuğunuzda öğrenme güçlüğünü büyük bir bölümde yenmiş olacaklar hem de okul hayatı ve dışında hayatlarını kolaylaştırmış olucaklardır. Artık öğrencilerin zihnindeki bariyerleri kaldırmakla ilgili çalışmalara başlamasını arzu ettiğimiz Ankara’daki Kolejler‘in bu konuda rehberlik servislerine büyük görevler düştüğü aşikardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *