logo

Ankaranın en iyi koleji

Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli unsur kültürel, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmişlik düzeyidir. Gelişmişlik düzeyinde etkili olup toplumları saydığımız maddeler ile diğerlerinden gelişmiş kılan ise eğitim durumlarıdır. Eğitimsel olarak gelişmiş ve eğitime önem veren bir toplum her açıdan farklıdır ve eğitimin önemsenmediği, eğitimin zaman kavramını tüketen bir faaliyet olarak görüldüğü toplumlardan gelişmiştir. İşte bu durumun farkında olarak eğitimsel hizmet veren Ankara koleji olarak bizim kolejimizin en önemli özelliği eğitimli toplumsal ve gelişmiş bireyler eğitmektir. Kurumsal bir akademik kadro ve yönetime sahip olarak Ankara koleji olarak bizim kolejimiz eğitimsel faaliyet ve fedakârlıkları ile topluma faydalı bireyler yetiştirerek toplumsal gelişmişliği arttırıcı eğitimsel faaliyetler yürütmektedir.

ANKARA KOLEJİ OLARAK BİZİM KOLEJİMİZİN FARKI

Ankara kolejleri olarak bizim kolejimiz geniş ve refah ve havalandırılması kolay öğrenci yoğunluğu bireysel eğitimin kolay verilmesi için azaltılmış sınıflara, sosyal faaliyetlerin verildiği seminer salonu ve her öğrencinin rahatlıkla ulaşabileceği geniş kütüphaneye, öğrenci düşünülerek tasarlanmış iç mimari dekorasyona, kantine geniş bahçeye ve daha birçok teknolojik materyal ile eğitimsel faaliyetlerinde öncü değil tek olmaya adaydır. Ankara kolejleri içinde bizim kolejimiz teknolojik eğitim materyalleri kullanarak gelişen dünyanın eğitimi kolaylaştırıcı ve kalıcı görsel eğitim materyallerine sahip olmakla beraber bu materyalleri alanlarında yıllarca deneyime sahip çeşitli sınavlara tabii tutularak seçilen akademik kadroya sahiptir. Ankara koleji içinde bizim kolejimizde bulunan her öğretmenimiz alanlarında eğitim çevresince kendini kanıtlamış eğitim ve öğretim programlarına hakim öğrenci dilinden iyi anlayan profesyonel eğitimcilerdir. Nitekim işini severek yapan ve öğrenciyi fidan gözüyle görüp hiçbir eksiklik bırakmadan yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerimizin birçok ihtiyacı yine kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Kurumumuzun yaptığı bu fedakârlık öğretmenlerimizin de işini eksiksiz olarak yapmaları konusunda güzel bir rekabete girmelerine sebep olmaktadır. İşte bu durum kurumumuzda yer alan öğrencilerimizin en iyi yetişmesi açısından önem arz etmektedir.  Aynı şekilde kurumumuzda bulunan eğitim koçu ve rehberlik danışmanlık servisimiz öğrencilerin sayılarına orantılı olarak tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuştur. Ankara koleji olarak bizim kolejimiz öğrencilerimiz idare ve rehberlik danışma servisi ile öğrencilerimizi daha iyi tanıyarak eğitimsel çalışmalarını evde de takip etmek amacıyla birebir ilişkide bulunup iletişi halinde olmakla beraber bu amaçla öğrencilerimizin eğitimsel eksikliklerini gidermeye çalışmaktayız.

Ankara koleji olarak bizim kolejimiz eğitimi ciddiyetle severek yapmaktadır. Maddiyattan ziyade toplumsal gelişimin içinde yüksek mevkilerde yer almaları için uzun eğitim sürecinde birçok sınavı eksiksiz bir eğitimin meyvesi olarak başarıyla geçen öğrencilerimizin varlığını görmek bizim için en önemli başarıdır. Başarıya inanan bir kurum olarak siz değerli öğrencilerimizi başarıya ulaştırmak için her zaman kurumumuza beklemekteyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *