logo

ANKARANIN EN İYİ ÖZEL OKULU

Eğitim, süreç sonlandığında bireylerde bilgi birikimleri sağlayarak bu bilgi birikimleri sayesinde istekleri doğrultusunda belirli mesleklere yönelmesini amaçlar. Eğitimin toplum açısından ilk ve tek amacı olarak meslek kazanımı olarak görülmektedir. Halbuki eğitim bu amacın yanında bireylere kazandırması gereken başka hedefleri vardır. Günümüzde ise çoğu okulda bu amaçlar es geçilmekte ve öğrencilere sadece bilgiyi bir hap gibi vererek bunu direkt almaları beklenir. Halbuki karşımızdaki öğrenciler birer insan ve onlarında psikolojik bir yapısı ve kapasitesi vardır. Çoğu eğitimci bu noktayı es geçmektedir. Bu da eğitim sistemimizde derin yaralar açmaktadır.


Evet, eğitim sürecinde bireylerin alması ve öğrenmesi gereken ders bilgileri vardır. Bu bilgilerin öğretilmesi tüm eğitim kurumları tarafından verilmesi amaçlanır. Ancak çoğu devlet okulu ve kimi özel okullarda bu süreç özensiz bir şekilde işlenmektedir. Ankaranın en iyi özel okulu olabilmek adına yaptığımız çalışmalar içerisinde olan bu süreç üzerinde büyük bir özenle durmaktayız. Eğitim sürecinde öğrencilerimize hümanistik bir bakış açısıyla yaklaşarak onlara kapasitelerini aşmadan, basit ve özel yöntemlerle öğrenim sağlamaktayız.


Eğitim Sürecini En İyi Değerlendirme Yöntemleri


Öncelikle eğitimin bilgi vermek dışında temel amaçları olduğunu belirtmiştir. Ankaranın en iyi özel okulu olmayı amaçladığımız bu noktada diğer temel hedefleri de öğrencilerimize kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu amaçlar içerisinde bireylerin topluma hazırlanması, sorumluluklarının bilincinde ve bunları yerine getirebilecek konuma ulaşması, kendi bakımlarını gerçekleştirebilecek noktaya gelmeleri vardır. Bunları öğrencilerimize kazandırırken gündelik hayatla ilişkili yakınlık kurarak eğitim sürecinde değerlendirmeler yapmaktayız. Ayrıca ders kapsamında verilen bilgileri de hayata uygunluklarıyla sunarak aslında bu bilgilerin onlara yeterlilik sınavları dışında nerede kullanabileceklerini, nerede kullandığını öğretmekteyiz. Ankaranın en iyi özel okulu hedefiyle çıktığımız yolda öğrencilerimizi ezberci sistemden çıkararak eğitimin bir zorunluluk olduğu düşüncesinden kurtarmayı hedeflemekteyiz. Zorunlu olarak görülen öğrenim süreci ne öğreten için ne öğrenen için faydalı olmayacaktır. Oluşan tabuları yıkarak öğrencilere aslında bu bilgilerin hayatla bire bir örtüştüğünü göstererek bunlarla elbet bir gün karşılaşabilecekleri mesajı verilerek eğitimin önemini vurgulamaktayız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *