logo

Çankaya lise

Çankaya lise düzeyinde eğitim veren kurumlarının fazlalığı ile dikkat çeken bir bölgedir. Bölgedeki özellikle eğitim gören genç nüfusun fazla oluşu bunun en önemli nedenidir. Çankaya lise ve dengi okullar arasında en çok tercih edilenler Çankayadaki özel liseler kapsamında eğitim veren kurumlardır. Bunun nedeni elbette ki bölge için ortalanma gelir düzeyinin Ankara’nın diğer pek çok ilçesine göre daha yüksek oluşudur. Çankaya ilçesi sınırları içinde yer alan ve şehrin elit bölgeleri kabul edilen Gölbaşı, Çukurambar, Bilkent gibi yerleşim yerleri genel olarak gelir seviyesi yüksek ailelerin tercih ettikleri yerleşim bölgeleridir.

Birçok ebeveyn özel okulların devlet okullarına kıyasla çok daha kaliteli eğitim verdiğini düşünmektedir. Bu da belirli bir gelir düzeyine sahip bireyleri; Çankaya lise grubunun en çok alternatif içeren kolu olan özel lise seçeneklerine yönlendirmektedir. Tabi ki bu fikrin ne kadar doğru olduğu kişiden kişiye değişmektedir.  Aslına bakılırsa Çankaya lise seçenekleri arasında hem özel hem de devlet okulu kapsamında eğitim veren çok kaliteli okullar bulunmaktadır. Özellikle Çankaya Özel Anadolu Liseleri ve Çankaya Anadolu Liseleri eğitim hayatında çok başarılı noktalara gelmiş bireyler yetiştirmektedir. Çankaya’da lise düzeyinde eğitim veren kurumlar ilçenin dağınık yapısı ile uyumlu olarak hemen her bölgeye eşit dağılım sağlamıştır. Bu da bu ilçede yaşayan aileler için büyük bir avantajdır. Çankaya’da eğitim veren özel lise sayısı devlet okullarına göre çok fazladır. Son dönemin en çok tercih edilen grubu olan Anadolu liseleri içinde hem devlet Anadolu Liseleri hem de Özel Anadolu liseleri kapsamında eğitim veren alternatiflerle doludur. Bunların arasında mesleki eğitim veren kurumlar olduğu gibi bilim ve sanat eğitiminin yoğunluk kazandığı okullar da bulunmaktadır.

Günümüzde öğrenciler son derece bilinçli ve idealist olarak yetişmektedir. Bunun en güzel ispatı da lise eğitimi alacak bireylerin bu konuya oldukça ciddi ve seçici yaklaşmalarıdır. Henüz 8. Sınıfı tamamlamış pek çok öğrencimiz; çoktan eğitim almak istediği alanı belirlemiş, kendine bir yol çizmiş ve bu yolda emek harcamaktan kaçınmayan bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da eğitim sistemimizin bir başarısı olarak değerlendirilebilir.

Comments are closed.