logo

Çankaya okul

Çankaya okul seçenekleri; Ankara eğitim kurumları arasında geniş bir yere sahiptir. Bölgedeki okulların sayısı Ankara okullarının neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Çankaya okul seçenekleri arasında farklı yaş gruplarına eğitim veren birçok özel kurum ve devlet okulu yer almaktadır. Bu kurumlardan yararlanan birey sayısı da oldukça fazladır.

Eğitim kurumları, toplumun yapısını oluşturmada en etkin kurumlardır. Kaliteli eğitim kurumları, topluma nitelikli bireyler kazandırır. Nitelikli, donanımlı, üretken, çağdaş, kültürel değerlerine sahip çıkan bireyler de toplumların ilerlemesinde ve kalkınmasında büyük rol oynar. Çankayadaki en iyi okullar bu anlamda topluma büyük bir hizmette bulunmaktadır. Ankaranın en iyi okulları arasında yer alan birçok kurum Çankaya ilçesi dâhilinde eğitim vermektedir.  Çankaya okul seçenekleri arasında özellikle Çankaya nitelikli liseler ve Çankaya Özel Anadolu Liseleri dikkat çekicidir. Bu kurumlar eğitim kalitesi ve başarı oranı oldukça yüksek, eğitimci kadrosu güçlü okullardır. Bölgede birçok devlet okulu yer alsa da; özel okullar sayıca çok daha fazladır. Çankaya okul grubu içinde yer alan Anadolu Meslek Liseleri; özel kurum ve devlet okulu seçenekleri ile hem düz Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim veren kurumlar olarak değerlendirilebilir. Çankaya ilçesi sınırları içinde yer alan kolejlerin birçoğunda da okul öncesi eğitiminden başlanarak lise eğitiminin bitimine kadar yararlanılabilmektedir.  Özel okullar kapsamında sağlanan bazı olanaklar ve yürütülen eğitim programları ebeveynlere daha cazip geldiğinden bu seçenekler bölgede daha fazla talep almaktadır.  Devlet okulları; tecrübeli öğretmen kadroları ile her ne kadar eğitimin temel taşları olarak değerlendirilse de birçok ebeveyn özel okullar kapsamında eğitim veren kurumlara öncelik tanımaktadır. Tabi bunun yanı sıra devlet okullarını daha gerçekçi değerlendirme yapan kurumlar olarak nitelendiren ve özel okulları sadece maddi kazanç maksadı güden kurumlar olarak gören bireyler de yok sayılamayacak kadar fazladır. Bu düşünceye sahip ebeveynler ne olursa olsun tercihlerini devlet okullarından yana kullanırlar.

Bu seçim elbette ki bireylerin bakış açısına göre değişmektedir. Ancak burada gerçek olan şu ki; Çankaya’da ya da başka herhangi bir yerde, eğitim alanında son derece başarılı devlet okulları da özel okullar da bulunmaktadır. Bu kapsamda eğitim veren kurumların birçoğu; büyük bir özveri içinde, topluma yararlı bireyler kazandırmak adına kaliteli eğitim verebilmeyi hedeflemektedir.

Comments are closed.