logo

Dikmen Özel Okullar

Özel Okulların odak noktalarına baktığımız zaman, özellikle üniversiteye hazırlık süreçlerinde öğrencilerinin kişisel olgunluklarına ve akademik gelişimlerine özel olarak önem verildiğini görmekteyiz. Bireylerin kişisel ve akademik yeterlilik seviyesine uygun olacak şekilde eğitim verilmesinin sebebi, kolejden mezun olacak bir öğrencinin iş yaşamına ve kişisel hayatına doğru niteliklere sahip ve kendini hazır hissederek başlamasıdır. Dikmen’in özel okulları da bu niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dikmen özel okullarda alanlarında uzman öğretmenler görev yapmaktadır. Bilindiği üzere öğretmen seçimi özel okullarda en çok hassasiyet gösterilen noktalardan bir tanesidir. Öğretmenler işe alınırken tecrübelerine, kendi öğrencilik dönemlerindeki başarılarına ve sahip olduğu öğretme yetenekleri gibi özelliklere göre değerlendirmeye tabii tutulurlar. İşe alınan öğretmenlerden kolejlerin kendilerine tanıdığı imkanlar çerçevesinde kendilerini daha çok geliştirmesi, mesleki anlamda güncel kalması ve yeni trendleri takip etmesi beklenir. Bu sayede hem öğretmenler hem de eğitim alan öğrenciler gelişmiş olur.

Özel Okulların Öğrencilerine Sunduğu Ayrıcalıklar

Özel okullar öğrencilerine eğitimi tamamlayıcı nitelikte yardımcı tesislerden faydalanma imkanı sunar. Bu tesisler; kütüphaneler, beden eğitimi için sportif alanlar, bilgisayar odaları ve bilimsel laboratuvarlar ve benzeri alanlardır. Öğrenciler zengin içerikli kütüphanelerden yararlanabilir, onlar için hazırlanmış olan bilimsel laboratuarlar sayesinde deneylerini gerçekleştirme imkanına sahip olurlar. Bu alanlar sayesinde öğrencilerin entelektüel gelişimlerinin yanı sıra, fiziksel gelişimleri de desteklenmiş olur. Futboldan basketbola, tenisten okçuluğa kadar zengin bir çerçevede yer alan sportif imkanlar öğrencileri her yönden hayata hazırlanmış olarak toplum hayatına kazandırmış olur.

Dikmen Özel Okullar içerisinde Türkiye’nin en iyi eğitim markası olan Ortadoğulular Eğitim Kurumları sayesinde öğrenciler kaliteli eğitim alırlar. Eğitimleri yardımcı tesisler ve alanında uzman olan öğretmenler tarafından desteklenir. Eğitim hayatı topluma sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için tek gereklilik değildir. Bu nedenle Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak öğrencileri müzik ve sportif faaliyetler gibi alanlarda da eğitimde olduğu kalite ile eğitmeyi amaçladık. 2002 yılından beri gelen başarı birikimimiz ve eğitimdeki tecrübemiz ile ülkemizin her yanına yayılan Ortadoğulular olarak, diğer şubelerimiz ile de varlığımızı taçlandırarak daha da büyümeyi hedefliyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *