logo

Etimesguttaki Anaokulları

  Bireyler için eğitim büyük önem taşıyan bir süreçtir. Bu süreç zorunlu olarak on iki yılı kapsamakla birlikte birey eğer dilerse süreyi de uzatarak master yapabilmektedir. Bununla birlikte eğitim sayesinde bireylerde istendik davranışlar kazandırılarak topluma hazır hale getirilir. Ancak küçük yaştaki çocuklar adına başta eğitim korkutucu olabilmektedir. Daha önce karşılaşmadıkları bir ortama adapte olma, anne ve babadan ayrılma korkusu dolayısıyla okuldan uzak kalınabilmektedir. Bu korkuları yenebilmek adına öğrencilerin anaokullarına gitmesi büyük önem taşımaktadır. Etimesguttaki anaokulları  olarak aldığınız okullarda öğrencilerinizi okutmanız onu karşılaşacağı eğitim hayatına hazırlayarak aynı zamanda farklı gelişimlerini de destekleyecektir.

Çocuklar okula gitmeden önce hayatlarının sadece anne baba ve yakın akrabalardan ibaret olduğunu zannederler. Gelişim dönemlerinin de getirdiği özellikler neticesinde en doğruyu sadece anne babanın söyleyebileceğini ve başka otoriter bireyler olamayacağı düşüncesine katılırlar. Ancak bu durumun daha farklı olduğu görebilmek adına anaokulları onlar için en uygun yerlerdir. Anaokulu sayesinde sosyal çevresi genişleyen bireyler aslında düşündüklerinin tam tersi bir durum olduğunu fark edebilirler. Bu doğrultuda aslında dikkat edilmesi gereken husus öğrenci adına en doğru anaokulu tercihini yapabilmektir. Çünkü Etimesguttaki anaokulları  ile karar verilemeyecek olan bu süreç, anaokulunun bu saydıklarımızdan daha önemli katkılarının da olmasından dolayı büyük önem taşımaktadır. Veliler mümkün olduğunca araştırma yaparak bu süreçte en doğru kararı vermelidir.

Anaokulunun Öğrenciye Kattıkları 

Anaokulu bireyin sosyal bir çevre kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra ebeveynleri dışında otoriter olarak öğretmenlerini de benimseyen çocuk, aslında dünyanın sandığından daha fazlası olduğunu idrak edecektir. Etimesguttaki anaokulları olarak sunulan okulumuzda bireylere farklı açılardan gelişim sağlamaktadır. Onlara çeşitli oyun alanları sunarken kimi zaman oynarken ve eğlenirken öğrenmeyi de sağlamaktadır. Birinci sınıfa yönelik temel ve zorlayıcı olmayan bilgileri eğlendirerek öğretiriz. Aynı zamanda bu dönemdeki çocukların el becerilerinin gelişmesi ve kaslarında gelişimin sağlanabilmesi adına çeşitli uygulamalar sunmaktayız. Bunlar kimi zaman oyun hamuruyla sağlanırken kimi zaman boyama kimi zamanda daha farklı aktivitelerle sağlanmaktadır bu sayede öğrencilerin gelişimleri her alanda desteklenir.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *