logo

Öveçler Anaokulu

Okul öncesi dönem, çocukların kendi doğalarında var olan öğrenme sevgisini, genel bilgi birikimlerini zenginleştirdikleri, başkaları ile ilişki kurma, uzlaşma gibi sosyal beceriler geliştirdikleri, çevreye ve dünyaya açıldıkları dönemdir. Anaokulları, ilkokula geçiş sürecinde çocuklarda değerli izler bırakırken önemli olan “Çocuğun Hala Çocuk Olma Yolunda Devam Eden Süreci”dir. Anaokul eğitimi, çocuklarının okula hazır hale getirilmesi, akademik bilginin oyun saatinin yerine geçmesi, ilkokul birinci sınıf becerilerinde öğrencinin sınıf becerilerine alışması sürecinin ilk adımıdır.

 Öveçler in en iyi anaokulu

İşte bu dönemde öğretmenler tarafından öğrencilere sunulan sevecen ve duyarlı yetişkin rehberliği ile çocuklar, özyönetim becerilerini geliştirir, kendi davranışlarını kontrol etme konusunda da olgunlaşmaktadırlar. Öveçler Anaokulu olarak bizim anaokulumuz tüm bu eğitimsel faaliyetleri en iyi şekilde öğrencilerine gelişmiş akademik kadrosu ile sunarak onların okul hayatının ilk dönemleri olan anaokul döneminde eğitim ve öğretime güvenle hazırlamaktadır. Öveçler Anaokulu olarak bizim anaokulumuzda okulun fiziki ortamı, sınıfları ve sınıfta kullanılan mobilyaların tamamı öğrenci düşünülerek hazırlanmıştır. Ayrıca okulumuzda bulunan tüm eğitimsel anaokul materyalleri öğrencinin okula alışma sürecinde en kolay öğrenmeyi sağlayacak materyallerden oluşturulmaktadır. Bu durum anaokulumuzun eğitim öğretim sürecinde yer alan öğrencilerimizin eğitimin ilk aşaması olan anaokul döneminden başlanarak okulda öğrenmeyi, öğrenmeye odaklanması ve bunu severek yapmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca okuma etkinliklerinin de başarılı bir şekilde yapıldığı Öveçler Anaokulu olarak bizim anaokulumuz da, öğretmenler çocuklara gün içinde hikâye zamanı olarak sınırlandırılmış bir zaman aralığı olmadan sıklıkla kitap okuturlar.

Çocukların kitapları kendileri anlatarak resimli okuma yapmaları için fırsatlar yaratırlar. Anaokulumuz Program desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri destekleyecek, beceri olarak gelişmiş öğrencileri daha da geliştirecek esneklikte tasarlanmış eğitim öğretim müfredat ve programlarını içermektedir. Çocuklar becerileri, öğrenme deneyimleri ve ilgileri ile birbirlerinden farklıdırlar. Dolayısıyla her çocuk aynı zaman, aynı etkinlik ve aynı yöntem ile öğrenmeyeceğinin farkında olan tecrübeli öğretmenlerimiz bireysel gelişim çerçevesinde öğrencilerine yaklaşarak eğitimsel bütünlük çerçevesinde tüm öğrencilerin eğitimden fayda görmesini sağlamaktadırlar.

Çocuklar ve velilerin Öveçler Anaokulu olarak bizim anaokulumuza karşı pozitif tutum sergilemesini sağlamaktadır. Bu da çocukların anaokulumuza gelmekten keyif almasını sağlarken, veliler çocuklarını güven ile bize teslim etmesinde büyük rol edinmektedir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *