logo

Özel Liseler

Eskilerden beri Fizik dersi genelde öğrencilerin en çok sıkıldığı, zorlandığı bir derstir. Hele ki klasik öğrenme ilkelerine göre anlatıldığında iyiden iyiye sıkıcı bir yapı haline gelir. Son 10 yıldır gerek devlet okullarında gerekse özel liselerde yapılandırıcı eğitim sistemi ele alınmıştır. Bu sisteme göre özellikle özel liselerde öğrenci merkeze alınarak, ezberden uzak, bilgiyi hayata geçiren, aktif öğrenen öğrenci hedeflenmiştir. Bunun için etkinlikler yapılabilir. Ortam ve koşullara bakıldığında özel liselerde bu olay daha çok elverişlidir. Rol oynama, istasyon, proje çalışmaları, konuşma halkası, problem çözme, örnek olay gibi yöntemlerle fizik öğretimi daha eğlenceli hale gelebilir. Özel liselerde öğretmenin öğrenciye rehber olması ve yönlendirmesiyle başarı arttırılabilir. Ayrıca işbirlikli öğrenme ile sınıfta içe dönük ve başarı duygusu düşük öğrenciler aktifleştirilebilir. Böylece başarma hissi tüm sınıfta hakim olur. Öğretmen fizik dersinde derse başlamadan önce öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerini sınamalı ve hazırbulunuşluk durumuna göre dersi anlatmalıdır. Öncelikle derse etkili bir giriş yapılmalı bu da ; dikkat çekici bir olay anlatma, öğrencilerin dikkatini çekecek açık uçlu sorular sorma, gündelik hayattan örnekler verme veya konuyla ilgili video izletme ile başarılabilir. Derste dalgalar konusunu gören bir öğrenci bunu günlük hayata uyarlıyacaktır. Dolayısıyla konuya karşı ilgisi artıp daha çok öğrenmeye çalışacaktır. Öğretmen konuyu anlattıktan sonra öğrenci bu konuyu önceki bildikleriyle karşılaştırıp analiz edecektir. Sınıf içerisinde bununla ilgili sorularını öğretmene yöneltecek ve konu derinleşmeye başlayacaktır. Sonrasında öğretmen temel bir değerlendirme yapar. Fizik bilimi sürekli ilerlemekte olan bir bilim olduğu için öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Özel liselerde bu durum diğer liselere göre daha kolay olmaktadır. Çünkü öğretmen öğrendiklerini aktarma konusunda gerekli donanımı okulda bulur. Fizik öğretmenleri yaşam boyu öğrenme ilkelerine göre hizmet içi eğitim, fizik öğretimi panelleri ve proje organizasyonlarına katılarak kişisel ve mesleki eğitimi geliştirerek öğretimi daha eğlenceli bir hale getirebilir. Özel liselerde de kullanılmakta olan bazı öğretim taktikleri vardır. Mesela soruyu irdeleme taktiği : Bu yöntemde öğrencilere bir cevabın neden doğru olduğu sorulabilir. Bir olay, bir öyküyü biraz değiştirerek sormak, öğrencileri dikkatli bir analize yönelten birden fazla doğru cevabı olan sorular sorma gibi yöntemler kullanılabilir. Bir diğer yöntem ise sembolleştirme taktiği: Bunda da öğrencilerin kendi doğaçlamaları ile o konu hakkında düşüncelerini resim, şekil ve taklit kullanarak ifade edebilmesidir. Liselerde kullanılan klasik öğrenme yerini aktif öğrenmeye bıraktı. Çünkü klasik öğrenmenin belli başlı eksiklikleri görüldü. Mesela öğrenciye düz anlatım yoluyla ders anlatmak ezbere öğrenmeyi desteklemektedir. Burada öğretmen aktif öğrenci pasiftir. Öğrencilerin dikkati zamanla azalır, ilgileri ve dikkatlerini çeken şeyler olmadığından ders anlaşılması zor ve sıkıcı olur. Özel liselerde daha çok kullanılan aktif öğrenmede ise eğitim öğrenci merkezlidir. İşin çoğunu öğrenci yaptığı için öğrencilerin sıkılma şansı olmaz. Ayrıca düşünme, soru sorma, yorumlama davranışları gelişir. Duyarak, görerek, dokunarak ve yaparak öğrenmenin kalıcılığı sağlanır. Öğrencinin böylelikle kendine güveni artar. Günümüzde öğretmenler bu olumlu dönütlerden dolayı aktif öğrenmeyi esas almaktadırlar.
Sizleri bu yazımızda özel liselerle ilgili bilgilendirdik. Özel Lise fiyatları ile ilgili yazımızdan da faydalanabilirsiniz…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *