logo

Özel okul Eryaman

  Devlet okulları devlet tarafından kurulan ve eğitim sağlanması için devlet tarafından desteklenen okullardır. Bu okullar oluşum açısından daha eskiye dayanmakla birlikte öğrenciler tarafından daha çok tercih edilen bir kurum olmaktadır. Ancak gelişen eğitim sistemiyle birlikte Özel okul Eryaman  ise daha yeni oluşumludur. Fakat yeni olmalarına rağmen sağladıkları gelişimler sayesinde giderek sayılarını arttırmaktalar ve aynı zamanda tercih noktasında da artık ilk sıralarda yer almaya başlamışlardır. Bu durum özel okulların kendi içlerinde yürüttükleri işler doğrultusunda olmaktadır. Başarılı olabilmek için ve öğrenciler tarafından daha çok tercih edilebilmek adına her geçen gün daha fazla çalışma sergilemektedir.

Okullar başarılarını sağlayabilmek adına eksik oldukları yönergeler konusunda tespit sağlayarak bu eksikleri gidermeye ya da tamamlamaya çalışmaktadır. Özel okul Eryaman da devlet okullarına nazaran bu konu üzerinde daha fazla durmaktadır. Çünkü devlet okullar arasında farklar fazla olmamaktadır. Devlet okulları tercih sırasında genel olarak ilçeye yakın olan okullar tercih edilmektedir. Ancak özel okullar her bölgeden insanı bünyesine seçebileceğinden cazip özellikler konusunda arttırma sağlamaktadır. Özel okullar arasında yer alan okulumuzda başlangıçta her okul gibi stabil özelliklere sahip olarak oluşmuştur. Bu ortamı sağlamak bile esasında kolay bir durum değildir. Standart bir okul olarak yeterli vakit geçirildikten sonra gelişmeye hazır hale gelen okulumuz artık diğer okullardan farklı olabilmek adına gelişmeye başlamıştır.

Eryaman İlçesinde Oluşturduğumuz Farklarımız 

Özel okul Eryaman arasında yer alan okulumuz tam olarak gelişime hazır hale geldikten sonra diğer okullardan fark oluşturacak şekilde ilerlemeye başlamış ve bu doğrultuda her zaman ana planda öğrenciyi tutarak hareket etmektedir. Çünkü biliyoruz ki sadece okullar arası mücadele ve yarış sağlamak kimi zaman öğrencileri iki arada bırakmakta ve başarılarına olumsuz etki altında bırakabilmektedir. Oysa ki okulumuz diğer okullardan farklı olarak öğrencilerin sadece ders değil sosyal etkinlik alanlarında ve kendi özgüvenlerini kazanabilmeleri adına spor, sanat, teknoloji alanında talepler doğrultusunda farklı sınıf ve kulüpler oluşturmakta bu sayede öğrenciler her alanda gelişim sağlarken bu özelliklere sahip okulumuz da alanında nadir olmaktadır.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *