logo
Makalemde sizleri Ankaranın en iyi özel okulu hakkında bilgilendireceğim.Eğitim, bireyde istendik davranışları kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Eğitim hayatımızın geneline baktığımızda çok önemli bir zamanı kapsamaktadır. Ve bununla beraber eğitim hayatımızın devamlılığını sağlayan meslek kazanımına yol açar. Bu açıdan bakıldığında eğitim süreci, seçilen okul, eğitim veren öğretmenler 
Read more
Eğitim, süreç sonlandığında bireylerde bilgi birikimleri sağlayarak bu bilgi birikimleri sayesinde istekleri doğrultusunda belirli mesleklere yönelmesini amaçlar. Eğitimin toplum açısından ilk ve tek amacı olarak meslek kazanımı olarak görülmektedir. Halbuki eğitim bu amacın yanında bireylere kazandırması gereken başka hedefleri vardır. Günümüzde ise çoğu okulda bu 
Read more