logo

Yenimahalledeki Anaokulları

Elbette ki herkesin en değerli varlığı çocuklarıdır ve tüm ebeveynler çocukları için her zaman en iyi olanı, en kaliteli olanı, en sağlıklı olanı isterler. Çocuklarının güvende, huzurlu, mutlu ve doğru bir eğitim alıyor olduğunu bilmek her anne baba için son derece önemlidir.Bu konuda hassasiyet göstermek son derece doğaldır ve herkesin saygı duyması gereken bir konudur. Bu noktalar göz önünde bulundurulduğu zaman Yenimahallede ki anaokulları ebeveynlerin duygu ve düşüncelerine, istek ve beklentilerine tam anlamıyla karşılık verebilecek kalitededirler.

Anaokulu denilen eğitim kurumu, henüz okul çağı gelmemiş, iki ile altı yaş arasındaki çocukların bir arada olabildikleri, çocukları okul düzenine ve ilköğrenime hazırlamak amacıyla hizmet veren, okul öncesi bilgi ve görgülerin öğretildiği, bakım, oyun ve eğitim yeri olan bir okul türüdür. Bu okulda görevli öğretmenlerin ana amacı, çocuklara motor beceriler kazandırmak, temel kavramları öğretmek, öz bakım kabiliyetlerini geliştirmektir. Yenimahallede ki Anaokulları branşında son derece uzman ve faydalı öğretmenlerle çalışmaktadırlar.

Anaokulu Öğretmeninin Önemi 

Okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, işinde uzman ve çocuklara gerçekten yararlı olmak isteyen bir anaokulu öğretmeni, öncelikli olarak ebeveynlerle görüşerek öğrencileri yakından tanımalıdır. Bu sayede çocuklar hakkında kronik rahatsızlık, alerji, fobi ve hassasiyet duyulan konuları öğrenebilmektedir. Çocukların kişisel ve psikolojik durumları ile sağlıkları konusunda son derece hassas olan Yenimahallede ki anaokulları öğretmenler konusunda son derece seçicidir. Bir anaokulu öğretmeni öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamalı ve kendi kendine yeme becerilerini geliştirebilmelidir. Kişisel bakımlarını yapma konusunda çocukları teşvik etmeli ve birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamalıdır. Eğitim materyalleri hazırlayarak, oyunlar aracılığıyla çocuklara yaşlarına uygun bilgiler öğretmeli ve okulda bulunulan süre içerisinde çocukların güvenliğinden emin olmalıdır. 

Küçük yaş gruplarına eğitim vermekle sorumlu olan anaokulu öğretmeninin kesinlikle güler yüzlü, özverili ve sabırlı olması gerekmektedir. Yenimahallede ki anaokulları öğretmenleri iletişim kabiliyeti yüksek, farklı yaş gruplarına hitap edebilen, iyi diksiyonu olan, temiz, düzenli, dinamik, gözlem yeteneği ve ikna kabiliyeti kuvvetli kişilerden seçilmektedir. Çünkü bir çocuk öğretmenini ne kadar severse, okulu da o kadar sever, öğretmenine saygı duyar, onunla iletişime açık olur ve öğrenmeye açık olur ve eğitime devam ettiği anaokulundan maksimum yararı sağlar. Bir anaokulunun kalitesini kesinlikle anaokulunun öğretmenleri ve öğretmenlerin performansları belirlemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *