logo

Ankara Kolejler

Eğitim gençlerin geleceklerini belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu eğitim kişilerin karakterlerini oluşturmaktadır. İyi bir iş bulabilmek, sosyal becerileri geliştirebilmek, fiziksel olarak ve zihinsel olarak gelişimi sağlayabilmek için eğitim çok önemlidir. Bu konuda da çocuklara olduğu kadar okul tercihi yapan ailelerine de iş düşmektedir. Veliler de çocukları için iyi bir eğitim adına Ankara kolejler arasından seçim yapabilmektedir.

Özellikle lise düzeyindeki öğrencilerin eğitimleri oldukça önemlidir. Çünkü lise eğitimi ile beraber çocuklar üniversite sınavına girmekte ve geleceğine yön veren bölümlerini seçmektedir. Bunlardan dolayı çocukların istedikleri bölümlerde okuyabilmeleri için iyi bir eğitim şarttır.

Öğrencilerin okuyacakları üniversite bölümleri tercihleri hakkında düşülen en büyük hatalardan bir tanesi çocukların değil velilerin seçtiği bölümlerin tercih edilmesidir. Oysaki öğrencilerin istekleri ve becerileri göz önüne alınarak doğru bir şekilde hedefler belirlenmelidir. Bu konuda da en büyük iş öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler öğrencilerin hedeflerini seçmesi ve bu hedef doğrultunda çalışma planının oluşturulması konunda da yardımcı olmalıdır.

Eğitim Kurumumuz 

Ortadoğulular Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimize en iyi geleceği sunmak adına çalışılmaktadır. Öğretmen kadromuz ve eğitim sistemimiz bunun etrafında şekillendirilmiştir. Öğrenci merkezli bir eğitim modeli ile gençlerin gelişimleri için her türlü tedbirler alınmış ve imkanlar sağlanmıştır. Bu doğrultuda kurumumuzda sağlanan olanaklardan bazıları şunlardır:

  • Titizlik ile seçilmiş profesyonel öğretmen kadrosu,
  • Bilimsel rehberlik hizmeti,
  • Psikolog desteği,
  • Verimli eğitim ortamı,
  • Güçlü yayın desteği.

Bunların yanı sıra sunulan öğrenci takip merkezi ve bireysel koç öğretmen desteği ile öğrenciler sınava daha iyi şekilde hazırlanırken akademik eğitim hayatı açısından da bilgiler edinebilmektedir.

Okulumuzda ezberci eğitim yerine sorgulayıcı bir eğitim modeli oluşturulmuştur. Bununla beraber öğrencilerimiz kendilerine verilen bilgileri ezberlemek yerine araştırma, deney, gözlem, inceleme yapmayı öğrenmekte ve bu konular hakkında tartışma beceresi kazanmaktadır. Sorgulayıcı olma yalnızca eğitim hayatında değil sosyal hayat için de önemli bir kazanımdır.

Ankara kolejler arasında yer alan okulumuzun eğitim modeli ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen veliler kurumumuz ile iletişime geçebilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *