logo

Ankaranın en iyi özel okulu

Makalemde sizleri Ankaranın en iyi özel okulu hakkında bilgilendireceğim.Eğitim, bireyde istendik davranışları kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Eğitim hayatımızın geneline baktığımızda çok önemli bir zamanı kapsamaktadır. Ve bununla beraber eğitim hayatımızın devamlılığını sağlayan meslek kazanımına yol açar. Bu açıdan bakıldığında eğitim süreci, seçilen okul, eğitim veren öğretmenler ve öğretim yöntemleri birey açısından çok önemli etkenlerdir.

Artan nüfus sayısıyla beraber öğrenci sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumda devlet ve bazı özel okullarda öğrencilerin öğretim ortamında engeller yaratmaktadır. Sayının fazla oluşu eğitim sürecini zorlaştıran bir etkendir. Mevcut durumda bulunan öğrenci sayısının fazlalığıyla beraber okul sayısının fazlalaşması da velilerin seçim yaparken dikkat etmesi gereken çok önemli bir noktadır. Çünkü artan sayı ortamda bulunan kalitesiz eğitim durumunu arttırmakta, bu durum öğrencileri ve onların hayatını birçok noktada olumsuz etkilemektedir.

Neden Biz?

Ankaranın en iyi özel okuluu olarak bizi diğerlerinden ayrı kılan durumlar oldukça fazladır. Bu farklılıklar eğitim hayatına kolaylıklar sağlamakla birlikte öğrenciye olumlu katkıları da fazladır. Öncelikle öğrenci sayılarını sınıflarımızda minimum düzeyde tutmaktayız ki öğrenme sağlam ve tam şekilde gerçekleşsin. Genel görüşümüz tam öğrenme modeli üzerine kurulmaktadır. Öğrenci bir konuyu tam öğrenmeden diğerine geçilmemelidir. Sınıf mevcudunun az olması aynı zamanda her öğrencinin birbiriyle etkileşimini arttırmakta ve kendini güven ortamında hissetmektedir.

Öğrencilerimize özel oluşturulan sınıflarda derslerinin içeriğini destekleyecek şekilde değişiklikler sağlanmakta, dikkat dağıtacak unsurlar en aza indirgenmektedir. Okul içinde öğrencilerimizle en çok etkileşimde olan öğretmenlerimizi büyük bir özveri içerisinde seçmekteyiz. Onların doğru bir iletişimi, hareketi öğrencilerimize en büyük katkıyı sağlamaya yol açacaktır. Öncelikle karşımızdaki öğrenciye insan olduğu için değer vermek çok önemlidir.

Okul dönemi öncesinde ve eğitim sürecinin belli dönemlerinde Ankaranın en iyi özel okulu bünyemizdeki öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen bir görüş alışverişi çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma içerisinde öğrenim gören öğrencilere yönelik uygulanacak yöntemler, ek destekler konusunda fikir sunumu yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimize verebileceğimiz desteğin en doğrusunu ve en sağlıklısını seçmekteyiz.  Okul ortamını öğrenciyi hapseden bir hapishane tabusundan çıkararak öğrencilerin severek bulundukları ve kendilerini gün içinde rahat hissedecekleri ortamlar haline getirmekteyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *