logo

Batıkent Özel Okul

Ülkemiz şartları göz önünde bulundurulduğu zaman maalesef ki yüksek oranda olmayan eğitim seviyesini artırmak her birey ve özellikle eğitim alanında duyarlı ve sorumlu kişilerin önceliği olmalıdır. Bu nedenledir ki Batıkent özel okul olarak özellikle kolej, özel okul, dershane, özel kurs gibi devletten bağımsız ve maddi olanakları desteklenen eğitim kuruluşlarının daha özgürce adımlar atabilme imkânına sahip oldukları için, eğitim alanında devlet kurumlarına oranla daha büyük adımlar atabilme, daha büyük sorumluluklar üstlenebilmekte olduğunu bilmekteyiz.

Bu bağlamda, özel okulların, yani devlete ait olmayan, özel kişi ya da kuruluşlarca işletilen okulların, özetle özel eğitim yani özel çocuklar demek olduğunu dürüstçe dile getirebiliriz.

Özel Okulların Devlet Okulundan Farkı Nedir?

Özel okulların devlet okuluna oranla sahip olduğu ve sunduğu farklılıkların tamamının pozitif farklar olduğu iddiasında olan Batıkent özel okulu bu durumu başarılarıyla kanıtlamıştır. Sizlerle de buradan bu farkları çok kısa bir şekilde özet olarak paylaşmak, haklılığımızı kanıtlamak için bir vesile olacaktır. Devlet okulu ve Batıkent özel okul arasındaki en büyük fark sınıf mevcudu yani aynı anda aynı sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısındaki farklılıktır. Sınıf mevcutlarının düşük olması, öğretmenlerin öğrenciler ile daha yakından ilgilenebilmesine olanak tanımaktadır. Eğitim sistemimiz kişisel gelişim odaklıdır.

Öğretmenlerimiz alanında profesyonel, öğrencilerle yakın diyaloglar kurabilen ve onları kendilerini geliştirmek konusunda teşvik edebilecek donanıma sahiplerdir. Birçok sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel, sanatsal ve sportif aktiviteleri destekleyen Batıkent özel okul çocukların bu aktiviteleri gerçekleştirebileceği alanlar ve rehberlik edebilecek eğitmenler sayesinde öğrencilerini her yönden donanımlı olarak hayata hazırlamayı hedeflemektedir.

Bu gibi artılar çocuğu kendine güveni olan, duygu ve düşüncelerini dürüstçe dile getirebilen, muhakeme yeteneğine sahip, olaylara farklı açılardan bakabilen, farklı çözümlemeler yapabilen, araştıran, sorgulayan, değişime ve öğrenmeye açık, toplumsal konularda duyarlı ve evrensel olaylara ayak uydurabilecek düzeyde modern ve bilgili kişiler olarak üniversite ve iş hayatına hazırlayacaktır. Yani özetle, Batıkent özel okul bir devlet okuluna farkla, çocuğunuza müfredatta geçen ders konuları haricinde daha birçok farklı donanımı kazandırmakta ve çocuğunuzun diğerlerine göre hep bir adım önde olmasını sağlamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *