logo

Türkiye Cumhuriyeti eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitim ile gelinen noktaların en iyi ve en başarılı noktalar olduğunu bilen bir ülkedir. Eğitime verilen değer ne kadar fazla olur ise, bir ülkenin eğitim seviyesi ne kadar yüksek olur ise o ülkenin gelişmişlik seviyesi ve kalitesi aynı oranda yüksektir. Bu neden ile eğitime her daim önem ve değer verilmelidir. Ülkemizde de eğitime, eğitimcilerimize ve öğrencilerimiz her zaman değer verilmektedir. Ancak bazı zamanlar eğitim için çalışmaları yanlış yapmakta ve iyi bir şey yapmak isterken bunu tersine çevirmekteyiz. Ülkemizde her kademede sayısız okul ve özel okul bulunmaktadır. Özel okullarımızın sayısı özellikle son beş yıldır çok fazla artmış durumdadır. Bunun nedeni devlet okullarında verilen eğitimin yeterli kaliteli de olmaması ve her ne kadar kaliteli, etkili ve iyi bir eğitim verilmeye çalışılsa da öğrenci sayısının çok olması nedeni ile istenilen eğitimin verilememesidir. Sürekli değişim yaşanan müfredatlar nedeni ile öğrenciler bir sonraki yıl önlerine ne geleceğinin bilincinde değil. Bu durum öğrencilerde tedirginliğe de neden olmaktadır. Bu tedirginlik başarısız olacakları duygusunu kendilerine yaşattığı için strese neden oluyor. Bu durumlarda öğrencilerin bu streslerin azaltma ve yanlış düşüncelerden uzaklaştırarak öğrencilerimiz doğru bilgiler ile bilinçlendirmek rehberlik servislerine düşmektedir. Ancak yine öğrenci sayısının çok fazla olması ve rehberlik servisindeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması nedeni ile, devlet okullarında bu hizmet istenildiği gibi verilememektedir. Özel okullarda rehberlik servislerine özellikle dikkat edilmekte ve öğrenciler ile birebir ilgilenilmektedir.

Eğitim sistemimizde ki bir diğer kötü durum ise her kademe geçişlerinde düzenlenen sınavlar. Evet kimin hangi oranda başarılı olduğunu ölçmenin bir yolu bulunmaya çalışılmaktadır. Ancak bu sadece birkaç saatlik bir sınav ile ölçülmemelidir. Ayrıca bu sınavlara hemen hemen her yıl bir değişme yaşamakta ve öğrenciler bu nedenle yine bir tedirginlik içerisinde bulunmaktadır. Özellikle sınava girecek öğrenciler çıkacak soruların tarzlarının değişip değişmediğini ya da sınavın değişip değişmeyeceğini sürekli merak etmektedirler. Eğitimin sadece bir öğrenci hayatı için değil tüm ülke için, ülkemizin geleceği için de ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildiğimiz bu noktada, eğitime gerekli yatırımlar yapılmalı ve oturtulmuş bir eğitim sistemimiz bulunmalıdır. Her yıl ya da birkaç yılda bir sistem değişmemeli öğrenciler bu şekilde tedirginlik yaşamamalıdır. Yetkililer çalışmalarını bu noktada ağırlaştırmalı ve en iyi eğitim sistemi hazırlanarak kalıcı, yapıcı bir sistem oturtulmalıdır.

Türkiye’deki eğitim sisteminin karmaşasının aksine kurumumuzdaki eğitim sistemimiz öğrenciye hazır olarak bilgi verilmeden öğrenmeyi öğretmek amaç olarak düşünülmekte, kendi alanın da uzman öğretmenlerin oluşturduğu eğitimcilerimiz planında programlar hazırlanmaktadır. En güncel bilgiler öğrenci her aşamadan haberdar edilerek güncel materyaller ile öğrenciye sunulmaktadır. Sorumluluk alan, başarılı, kaliteli eğitim ışığında hedeflerine ulaşmak için çabalayan ve ulaşan bireyler yetiştirmek eğitim sistemimizin temelinde yer almaktadır.