logo

ANKARA ÖZEL ANADOLU LİSELERİ

Bu yıl liseye giriş sınavının değişmesi, devlet okullarının sadece çok azının nitelikli okul olarak değerlendirilmesi ile birlikte Özel Anadolu Liselerinin önemi oldukça artırmıştır. Mys sınavına girerek istedikleri başarıyı elde edemeyen ve nitelikli okullara yerleşmeye hak kazanamayan öğrenciler, mahalli yerleştirme ile yerleştirildikleri okullara gitmek istemediklerine alternatif olarak özel okulları tercih etmektedirler. Ankara Özel Anadolu Lisesi öğrencilere bu alternatifi sunmaktadır. Öğrenciler bu kurumda nitelikli eğitim almaktadır. Özel Anadolu liseleri 4 yıl eğitim vermektedir. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar eğitim mevcuttur. Ankara özel Anadolu lisesinde öğrencilere kolejlerin sunduğu bütün imkanlar sunulmaktadır. Öğrenciler az sınıf mevcuduna sahip sınıflarda nitelikli eğitim almaktadırlar. Ayrıca okulda spor salonu, sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlar bulunmaktadır. Böylece öğrencilerin her alanda gelişmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrencilere Milli Eğitim müfredatı sunulurken bir yandan da öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Bunun kapsamında öğrencilere düzenli olarak deneme sınavları yapılmakta, test çözme teknikleri öğretilmektedir.
Ankara özel Anadolu lisesinde ara sınıf öğrenciler sosyal aktiviteye yönlendirilmek amacı ile okul takımlarına gönüllü olarak katılırlar. Okulda futbol, basketbol, voleybol oynayabilecekleri alanlar mevcuttur. 12. Sınıf öğrencileri de istedikleri taktirde bu etkinlikleri katılabilirler. Öğrencilerin keyifle vakit geçireceği alanlar devlet okullarına oranla daha fazladır. Devlet okullarında bulunmayan birçok imkan özel Anadolu liselerinde mevcuttur. Bunlara örnek olarak yabancı dil eğitimi verilebilir. Özel Anadolu lisesinde 2. Yabancı dil olarak yalnızca almanca değil, Fransızca, rusça ve hatta çince eğitimleri bile verilebilmektedir. Ayrıca kurumun anlaştığı hem yabancı hem Türk öğretmenler öğrencinin dili hem gramer hem de konuşma olarak iyi düzeyde öğrenmesini sağlamaktadır.
Ayrıca Özel Anadolu lisesinde öğrencilere etüt veya ek ders hizmetleri de sunulmaktadır. Öğrencinin derse girdiği ancak konuyu anlayamadığı durumlarda öğrencilere rehber öğretmenleri tarafından dersine giren branş öğretmenin vermesi için etüt planlaması yapılabilir. Bu durumda öğrencinin konu eksiği kalmayacaktır.
Ankara Özel Anadolu Lisesini devlet okullarından ayıran en büyük özelliği ise rehberlik servisinin etkin bir şekilde görev almasıdır. Rehberlik servisi dönem başında rehberlik programı oluşturur. Bu rehberlik programında dönem içerisinde öğrencilere yapılacak seminer konuları, seminer tarihleri belirlenir. Bu rehberlik programı dönem boyunca yapılacak sınavları ve tarihlerini de içermektedir. Dönemin başlaması ile birlikte Anadolu lisesinde rehber öğretmenler öğrenci ile sürekli iletişim içerisinde olmaktadır. Bunların yanında önemli olan bir diğer nokta ise rehberlik servisi ile veli iletişiminin kuvvetli olmasıdır. Öğrencinin hem akademik hem psikolojik olarak evde ve okulda desteklenmesi için rehber öğretmenler bütün veliler ile iletişim içerisindedirler. Dönem içerisinde velilere yönelik seminerler, etkinlikler gerçekleştirilir. Böylece öğretmenler, rehberlik servisi, idareciler ve veliler öğrencilerin başarısı için işbirliği yapmış olmaktadırlar.
Bu makalemizde Ankara Özel Anadolu lisesi hakkında sizlere bilgi verdik. Batıkent dershaneleri hakkında bilgi almak isterseniz Batıkent dershane isimli makalemizi okuyabilirsiniz.