logo

Mamak Kolej

  Eğitim, bireyin amaç ve doğrultularını oluşturup buna göre hayatını şekillendirmeye başladığı ilk süreçtir. Eğitim sayesinde henüz toy olan birey gelişmeye ve ilerlemeye başlayarak bir amaç uğruna hayatını yönlendirecektir. Günümüzde bulunan birçok devlet ve özel okul bulunmaktadır. Mamak Koleji ise kendini diğerlerinden ayıran önemli özelliklere sahiptir.

Kolejimizde yapılandırmacı yaklaşım benimsenmektedir. Bu yaklaşımda öğrenci temelli oluşum ön plandadır. Yani daha açık anlatmak gerekirse günümüzdeki öğretmenin bilgi verip öğrencinin ezberlemesi temelini tamamen yok saymaktadır. Öğrencilerimiz bilgiyi kendi temin ederek elde etmektedir bunun sayesinde öğrenme kalıcı olarak sağlanmaktadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize birer rehber görevi görerek onları temel birkaç şekilde yönlendirmekte ve öğrencilerimizi bilgileri bulması için cesaretlendirmektedir.  Mamak Koleji öğrencinin otomatik bir sistemde işlev görmesini yok sayarak bireyi temel alarak öğrenciyi aktif kılmaktadır.

Temel Prensiplerimiz

Öğrenciyi temel alarak kullandığımız bu sistemin sonucu olarak ortaya birbirinden farklı öğrenme stilleri çıkmaktadır. Bu öğrenciler için tek bir noktadan öğretimi yok sayarak farklı yollar sayesinde daha kolay öğrenim sağlamaktadır. Bir diğer dikkat ettiğimiz ve önemsediğimiz nokta ise öğrenci ve sosyal çevresidir. Bireyin aktifliğini ve sosyalleşmesini arttırmak adına yapılandırmacı yaklaşıma yardımcı olacak işbirlikçi öğrenme ortamları oluşturmaktayız. Öğrenciler kendi arasında bilgi paylaşımı yapmakta ve bu bilgilerin doğruluğuna birbirleriyle münakaşa ederek ulaşmaktadır. Bu süreç öğrencinin tek değil bir bütün ve grup halinde faaliyet sürdürmesini sağlamaktadır.

Yine burada özelliklerine dikkat ederek ve benimsediğimiz yaklaşımlara uygun seçtiğimiz öğretmenlerimiz, öğrencilerimize sosyalleşme adına yardım sağlamakta onları bu noktada düzenlemektedir. Aktif katılımlarına uygun sınıflarımızda öğrencilerimiz birlik halinde sosyalleşerek öğrenmektedir. Birçok okulda uygulanan ve artık günümüz eğitime uygun olmayan öğrenim aktiviteleri öğrenciye bilgiyi doğrudan vermektedir. Bu durum öğrencinin farklı düşünmesini engellemektedir. Ayrıca bu yaklaşım sosyal faaliyetleri etkisiz hale getirdiğinden Mamak Koleji’nde uyguladığımız bu sistem sayesinde öğrencilerimizi normal hayatlarında da uyumlu birer birey olarak yetiştirmekteyiz.
Bu sosyalleşme öğrencilerimizin benlik saygısını arttırarak, onları özgürlükçü ve yaşadığımız yenidünyaya uygun kişiler haline getirmektedir. Hedefimiz sadece bilgisini mesleğinde kullanan bireyler yetiştirmek değil, hayatını her alanda kolaylaştıracak bilgilere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *