logo

Öveçler Özel Okul Fiyatları

Öveçler Özel Okul Fiyatları deyince öncelikle eğitim kurumu olmamız hasebiyle fiyatın ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Fiyat alım ya da satım bakımından bir şeyin para olarak değeridir. Eş anlamlısı “eder” sözcüğüdür. Ayrıca fiyat bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılıktır.
İktisat ve İşletmede fiyat bir mal, servis veya varlığın değiş tokuş değeridir. Eski tarihlerden beri her malın, eşyanın ekonomik bir karşılığı olmuştur. Paranın olmadığı dönemlerde insanlar alışveriş yaparken değiş tokuş yapmışlardır. İnsanlar ürünlerini pazara götürüp neye ihtiyaçları varsa onu almışlardır. Örneğin buğday karşılığında şeker, un karşılığında hayvan yemi vb. takaslar yapmış ve ihtiyaçlarını karşılamışlardır. İlerleyen yüzyıllarda paranın bulunmasıyla alışverişlerde mal karşılığı para verilmeye başlanmıştır. Para insan hayatını kolaylaştırmıştır. Paranın bulunmasıyla birlikte her malın, işin parasal bir karşılığı olmuştur. Günümüzde her şeyin fiyatsal bir karşılığı vardır. Bütün mesleki gruplarında yapılan iş karşılığı bir ücret alınmaktadır. Doktor hastayı muane eder ve karşılığında para alır. Fındık işçisi akşama kadar çalışır karşılığında parasını alır. Kısaca her şeyin parasal bir değeri vardır.

Ayrıca teknolojik buluşlarla birlikte fiyatı olan yeni ürünler ortaya çıkmıştır. Teknolojik ürünler yokken de hayat devam ediyordu ve insanlar bu alana para harcamıyordu. Günümüzde ise insanlar teknolojik ürünleri hayatlarının olmazsa olmazı kabul ediyor ve bu alanlara para harcıyor. İnsanlar ortalama iki yılda bir cep telefonu değiştiriyor ve milyonlarca telefonlara veriliyor. Bilgisayar, notebook vb. birçok teknolojik ürüne insanlar para harcıyor. Teknoloji çağında insanlar hayatlarını kolaylaştıran bu ürünlere kendi temel ihtiyaçlarından kısıp para harcıyorlar. Bu durum eğitin ile düzeltilmezse insanlığın sonu gelebilir. Tabii günümüzde eğitiminde fiyatsal bir değeri vardır. Devlet okullarında eğitim her ne kadar ücretsiz olsa da özel okullarda eğitimin fiyatsal bir karşılığı var. Günümüzde ülkemizde birçok özel okul var. Özel okullarda fiyatlar ortalama on bin ile elli bin TL arası değişmektedir. Ekonomik gücü olan ya da eğitime önem veren aileler bir şekilde öğrencisini özel okula göndermekte ve iyi eğitim alması için çocuğunu uğraşmaktadır.

Bizim insanımız dişinden tırnağından artırıp çocuğunun eğitimine harcama yapmaktadır. Ancak özel okul fiyatlarında bir standart yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı belli bir kriterlere göre özel okulların ve özel okullar bu sınıflandırmaya göre fiyat belirlemelidir. Aksi halde özel okullar hiçbir kriter olmaksızın yüksek fiyat belirlemekte ve aileleri ekonomik yönden zorlamaktadır. Özellikle büyük şehirlerde özel okul fiyatları yüksektir. Başkent Ankara da semtine göre özel okul fiyatları değişmektedir. Öveçler özel okul fiyatları farklı Keçiören farklıdır.
Öveçler Özel Okul fiyatları semtinden dolayı biraz yüksektir. Ancak yeni açılan okullar sayesinde Öveçler özel okul fiyatları bir standart yakalamıştır. Bu açıdan Öveçler özel okul fiyatları ekonomik olarak uygundur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *