logo

Özel Lise Kızılay

Ö

Ankara’nın yalnızca siyasi değil eğitim başkenti olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gerek genç nüfusu, gerek eğitim kurumu sayısı ve niteliği açısından bakıldığında Ankara’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kızılay’ın da bu konuda Ankara’nın merkezi konumunda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. özel lise kızılayanlamında Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biridir. Eğitim seviyesinin yüksek oluşu ve Ankara’nın merkezinde yer alması sebebiyle ulaşımının kolaylığı bu sonucu doğurmaktadır.

Ne var ki, özel lise kızılay arayışındaki öğrencilerin ve velilerin eğitim kalitesi konusunda endişelerinin bulunuyor olması kaçınılmaz bir durumdur. Eğitim kurumunun sayısının bu denli fazla olması, eğitim kalitesinin sorgulanabilirliğini de beraberinde getirmektedir. Bu konuda da bu kurumlarda eğitim almakta olan öğrencilerin fikirleri ve bu öğrencilerin sahip oldukları başarılardan daha ikna edici başka bir ikna yöntemi bulmak zordur.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak biz, öğrenci odaklı yaklaşımımız ve sürekli kendini yenileyen modern eğitim anlayışımızla her zaman yüksek başarı yüzdesine sahip olan Kızılay’daki özel liseler arasında hatırı sayılır bir konumda bulunuyor olmaktan gurur duymaktayız.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları Farkı

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak her öğrencimizin özel olduğunun ve farklı hedeflere sahip olduğunun farkında olarak hareket etmekte ve bu sayede her öğrencimizin hedeflerine ulaştıklarından emin olma konusunda ün yapmış bir kurumuz. Sürekli değişim gösteren eğitim ve sınav sistemlerine uyum sağlamakta zorlanmayan modern ve yetkin eğitmen kadromuz, başarımızın en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bunun yanında sürekli olarak çağdaş ve modern eğitimin peşinde olan yönetimimiz, her zaman hem öğretmenlerimizden hem de öğrencilerimizden daha fazlasını talep etmekte, daha başarılı olunabilinmesi için çabalamaktadır.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak başarı göstergesini öğrenci ve veli memnuniyeti ile, hedeflere ne denli ulaşılabildiği olarak görmekteyiz. Eğer öğrencimiz eğitim döneminin başında kendisine koymuş olduğu hedefe eğitim yılı sonunda ulaşabilmişse, bu bizim ve öğrencimizin başarısıdır. Eğer öğrencimiz eğitim kurumlarımızda eğitimini tamamladıktan sonra bir başka öğrenciye de gönül rahatlığıyla kurumumuzu tavsiye edebiliyor ise, bu bizim başarımızdır. Bu sebepler ve daha nicesi dolayısıyla özel lise Kızılay seçiminde bulunacak olan öğrencilerimizi ve velilerimizi kurumumuza görüşme için davet ediyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *