logo

Özel Okullar Ankara

İnsanlar oluşumlarının her anında, dünyada bulundukları her vakitlerinde öğrenmeye aç ve oldukça meraklı varlıklar olmuştur. Bu merak onların çoğu zaman keşif yapmalarına, farklı kıtaları keşiflerine sebep olmuştur. Eski zamanlar öğrendikleri bu bilgileri belirli kişileri eğiterek ve öğreterek bir sonraki kişilere aktarmayı hedeflemiştir. O zamanlarda bulundukları alanda oluşum gösteren topluluk sayısının azlığı sayesinde tahmin ettikleri aktarımları bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Fakat zamanın ilerlemesi ve çoğu topluluğun yazının icadını da bulmasıyla beraber bilgi çokluğu tahmin edilemeyecek miktarda artmıştır. Bu bilgi birikimi artık eskisi gibi kulaktan kulağa aktarılamayacağını fark eden insanoğlu, yazının icadı ve kitapların da yazılmasıyla beraber eğitim sistemini kurmuşlardır. Bu eğitim sayesinde öğrendikleri, oluşturdukları her şey olan kültürel mirası sonraki bireylere rahatlıkla aktarabilmektedirler.

Oluşan bu eğitim sistemi zamanla değişiklikler göstermiştir. Günümüzde de hala bu değişiklikler devam etmektedir. Eğitim kurumlarının farklılıkları da bu değişim neticesinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde devlete bağlı okulların yanında özel okullar Ankara ‘da bulunmaktadır. Oluşan eğitim kurumu sayısı gün geçtikçe öğrenci talebine oranla artış göstermektedir. Talebe göre öğretimci sayısı da artmakta ve farklı yöntemler uygulanmaktadır. Özel okullar Ankara ‘ da fazla sayıda bulunsa da kurumumuz bu kalabalığın arasından sıyrılarak farkını ortaya koymaktadır. Kurumumuzun kendisine belirlediği amaçlar ve çalışmaları doğrultusunda özel okullar Ankara ‘da en çok tercih edilenler arasındadır.

Amaçladığımız Eğitim Süreci 

Okulların öğrencilere aktarması gereken ders ve içerikleri her eğitim kurumu için aynıdır. Verilecek konuların aynısı olması öğrencilere doğru öğrenimi sağlayabilmek için öğretim yöntemlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Öğretmenlerin uyguladıkları öğretim yöntemleri bu kadar önemli olmasaydı her öğrenci zaten tüm bilgileri öğrenebilecek konumda olurdu. Kurumumuz da profesyonel öğretmen kadromuzla öğrencilerimize uygun öğretim stratejilerini demokratik ortamlarda belirleyerek faaliyete geçirmekteyiz. Öğrenim süreci içerisinde öğrencilerimize ders konularının yanında onların iyi birer vatandaş ve insan olabilmeleri adına özel faaliyetler yürütüyoruz. Hümanist bakış açısıyla yaklaştığımız eğitim sürecinde bizler için öncelik öğrencilerimizin ülkesi adına faydası olabilecek, toplumla özdeşleşmiş, kendini ifade edebilen bireyler olmasından geçer.  

İnsanlar oluşumlarının her anında, dünyada bulundukları her vakitlerinde öğrenmeye aç ve oldukça meraklı varlıklar olmuştur. Bu merak onların çoğu zaman keşif yapmalarına, farklı kıtaları keşiflerine sebep olmuştur. Eski zamanlar öğrendikleri bu bilgileri belirli kişileri eğiterek ve öğreterek bir sonraki kişilere aktarmayı hedeflemiştir. O zamanlarda bulundukları alanda oluşum gösteren topluluk sayısının azlığı sayesinde tahmin ettikleri aktarımları bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Fakat zamanın ilerlemesi ve çoğu topluluğun yazının icadını da bulmasıyla beraber bilgi çokluğu tahmin edilemeyecek miktarda artmıştır. Bu bilgi birikimi artık eskisi gibi kulaktan kulağa aktarılamayacağını fark eden insanoğlu, yazının icadı ve kitapların da yazılmasıyla beraber eğitim sistemini kurmuşlardır. Bu eğitim sayesinde öğrendikleri, oluşturdukları her şey olan kültürel mirası sonraki bireylere rahatlıkla aktarabilmektedirler.

Oluşan bu eğitim sistemi zamanla değişiklikler göstermiştir. Günümüzde de hala bu değişiklikler devam etmektedir. Eğitim kurumlarının farklılıkları da bu değişim neticesinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde devlete bağlı okulların yanında özel okullar Ankara ‘da bulunmaktadır. Oluşan eğitim kurumu sayısı gün geçtikçe öğrenci talebine oranla artış göstermektedir. Talebe göre öğretimci sayısı da artmakta ve farklı yöntemler uygulanmaktadır. Özel okullar Ankara ‘ da fazla sayıda bulunsa da kurumumuz bu kalabalığın arasından sıyrılarak farkını ortaya koymaktadır. Kurumumuzun kendisine belirlediği amaçlar ve çalışmaları doğrultusunda özel okullar Ankara ‘da en çok tercih edilenler arasındadır.

Amaçladığımız Eğitim Süreci 

Okulların öğrencilere aktarması gereken ders ve içerikleri her eğitim kurumu için aynıdır. Verilecek konuların aynısı olması öğrencilere doğru öğrenimi sağlayabilmek için öğretim yöntemlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Öğretmenlerin uyguladıkları öğretim yöntemleri bu kadar önemli olmasaydı her öğrenci zaten tüm bilgileri öğrenebilecek konumda olurdu. Kurumumuz da profesyonel öğretmen kadromuzla öğrencilerimize uygun öğretim stratejilerini demokratik ortamlarda belirleyerek faaliyete geçirmekteyiz. Öğrenim süreci içerisinde öğrencilerimize ders konularının yanında onların iyi birer vatandaş ve insan olabilmeleri adına özel faaliyetler yürütüyoruz. Hümanist bakış açısıyla yaklaştığımız eğitim sürecinde bizler için öncelik öğrencilerimizin ülkesi adına faydası olabilecek, toplumla özdeşleşmiş, kendini ifade edebilen bireyler olmasından geçer.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *